Thứ hai, 17 Tháng 6 2024 13:30:52

logo_vidifi

Giới thiệu
Sơ đồ địa chỉ văn phòng Tổng Công ty VIDIFI PDF. In Email
Sơ đồ địa chỉ văn phòng Tổng Công ty VIDIFI
Thứ ba, 22 Tháng 5 2012 14:39

 
Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam VIDIFI.,JSC PDF. In Email
Giới thiệu
Thứ ba, 19 Tháng 7 2011 15:26

vThực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) cùng Ngân hàng ngoại thương Việt Nam chủ trì huy động vốn để đầu tư dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng theo hình thức BOT; Theo đó các nhà đầu tư gồm: Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (VCB), Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vianconex) và Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn đã góp vốn thành lập Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam - VIDIFI (công ty cổ phần) với số vốn điều lệ là 5.000 tỷ đồng và được Thường trực Chính phủ giao trực tiếp làm Chủ đầu tư để triển khai Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và các Dự án cơ sở hạ tầng đồng bộ với Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng. VIDIFI không phải là Doanh nghiệp Nhà nước và vốn sử dụng cho các Dự án không phải là vốn Nhà nước.

Đọc thêm...
 
Sự ra đời PDF. In Email
Thứ năm, 18 Tháng 6 2009 15:42

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng phát triển Việt Nam chủ trì cùng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam huy động vốn để đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải  Phòng theo hình thức BOT, Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện và các Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ khác. Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam - Công ty Cổ phần (viết tắt là VIDIFI) đã được thành lập, có vốn điều lệ là 5.000 tỷ đồng Việt Nam. Các cổ đông góp vốn sáng lập bao gồm: Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn (SGI), Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (VCB), Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex).

Tại Quyết định số: 1621/QĐ-TTg ngày 29/11/2007 về một số cơ chế, chính sách thí điểm đầu tư Dự án Đường ô tô Hà Nội - Hải Phòng Thủ tướng Chính phủ đã giao VIDIFI làm Chủ đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo hình thức hợp đồng BOT.

VIDIFI làm chủ đầu tư xây dựng Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, và các Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu Đô thị, Khu công nghiệp, Khu dịch vụ, hậu cần đồng bộ với hai Dự án này. Ngoài ra, VIDIFI sẽ đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản và các Dự án có hiệu quả khác nhằm góp phần thu hồi vốn đầu tư cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Với lợi thế của các Cổ đông sáng lập, VIDIFI sẽ có nhiều thuận lợi về vốn, về đầu tư tài chính, chứng khoán, bất động sản; có ưu thế để vận động, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài.


 
Mục tiêu chiến lược PDF. In Email
Thứ năm, 18 Tháng 6 2009 11:44
- Tập trung đầu tư xây dựng Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đầu tư xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng đồng bộ Khu công nghiệp, Đô thị, Dịch vụ...) Nhằm bật dậy tiềm năng của các vùng mà con  đường đi qua và góp phần thu hồi vốn đầu tư Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

- Đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính, chứng khoán, bất động sản và các dự án khác, nhằm khai thác tối đa các lợi thế của các Cổ đông mang lại.

- Xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược với các tập đoàn kinh tế, các Tổ chức tài chính lớn trong và ngoài nước để cùng hợp tác phát triển.

- VIDIFI là một Tổng công ty có thương hiệu, quy mô lớn, có tiềm lực về tài chính; không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, phát triển bền vững, đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực. Hoạt động mang tính chuyên nghiệp; Bộ máy tinh gọn, tăng cường năng lực quản lý theo hướng hiện đại, tài chính công khai minh bạch; hướng tới thị trường và hội nhập quốc tế.

 


vdb_logo logo_vietcombank
logo_vinaconex

tuyendung

DOWNLOAD-VĂN BẢN

DOWNLOAD

EMAIL-VIDIFI.,JSC

EMAIL

FORUM-VIDIFI.,JSC

Forum

LIÊN HỆ

contact