Thứ tư, 26 Tháng 1 2022 18:25:15

logo_vidifi

Liên hệ
# Tên Số điện thoại Fax
1 Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam 024 377 11 668 024 377 11 669
2 Công ty Cổ phần Đầu tư VIDIFI Duyên Hải (VIDIFI-DH) 0313 804 418 0313 804 419
vdb_logo logo_vietcombank
logo_vinaconex

Đơn vị thành viên
vidifi_duyenhai
tuyendung

DOWNLOAD-VĂN BẢN

DOWNLOAD

EMAIL-VIDIFI.,JSC

EMAIL

FORUM-VIDIFI.,JSC

Forum

LIÊN HỆ

contact