Thứ sáu, 19 Tháng 7 2024 12:54:46

logo_vidifi

VIDIFI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 PDF. In Email
Tin Vidifi
Thứ tư, 10 Tháng 7 2024 16:05

Ngày 28/06/2024, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.


Đại hội có sự tham dự của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGĐ và các Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

 

Tại đây, HĐQT và TGĐ đã báo cáo về tình hình hoạt động, kinh doanh trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động, kinh doanh năm 2024 của VIDIFI, đồng thời đã trình HĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình, bao gồm: Báo cáo tình hình hoạt động, kinh doanh năm 2023 và đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng Công ty của Tổng Giám đốc; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Tờ trình Kế hoạch hoạt động, kinh doanh năm 2024; Báo cáo về tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và Tờ trình kế hoạch năm 2024; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng công ty và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.


Báo cáo với cổ đông tại Đại hội, Ông Trần Anh Tú – TGĐ VIDIFI cho biết, năm 2023 tình hình kinh tế - xã hội của cả nước diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đã có một số tín hiệu tích cực, nhưng về tổng thể kinh tế toàn cầu chưa ra khỏi giai đoạn khó khăn, vẫn diễn biến phức tạp, cùng nhiều yếu tố mới, bất ngờ. Trong tình hình phát triển chung của cả nước, bên cạnh những yếu tố tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của VIDIFI, trong năm 2023, HĐQT, Ban TGĐ đã chủ động, quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành các hoạt động, kinh doanh của VIDIFI nên các công việc của VIDIFI đã được triển khai cơ bản đảm bảo, đã đạt được những kết quả khả quan, tích cực cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT giao.Ông Trần Anh Tú - Tổng giám đốc Tổng Công ty VIDIFi, báo cáo tình hình hoạt động, kinh doanh năm 2023 và đánh giá công tác quản lý, điều hành VIDIFI của TGĐ.


Đại hội cũng dành thời gian để các cổ đông và Lãnh đạo VIDIFI thảo luận, trao đổi các nội dung liên quan. Các cổ đông đánh giá cao và vui mừng trước những kết quả đạt được của VIDIFI trong năm 2023, đồng thời đã tham gia đóng góp ý kiến vào kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của VIDIFI.


ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của VIDIFI diễn ra thành công tốt đẹp, các nội dung đều được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, thể hiện niềm tin, sự đồng thuận của các cổ đông đối với kế hoạch kinh doanh năm 2024 và năng lực quản trị, điều hành của Ban lãnh đạo Tổng Công ty VIDIFI.


Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản Đại hội và thông qua Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2024 với các nội dung:

  • Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và đã có ý kiến soát xét của Ban kiểm soát Tổng Công ty.
  • Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
  • Kế hoạch hoạt động, kinh doanh năm 2024 của Tổng Công ty.
  • Tổng mức thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024.
  • Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc.
  • Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.
  • ĐHĐCĐ giao cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty.

 


Cổ đông VDB, Ông Lê Văn Hoan - Chủ tịch HĐQT VDB phát biểu tại Đại hội


Phát biểu tại Đại hội, đại diện cổ đông lớn của VIDIFI, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Chủ tịch HĐQT - Ông Lê Văn Hoan đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả VIDIFI thực hiện được trong năm 2023, đặc biệt là công tác quản lý vận hành, bảo trì 02 tuyến đường, công tác quyết toán hoàn thành Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, hoàn thành tốt việc thực hiện hợp đồng tín dụng với VDB….đồng thời cũng khẳng định, VDB luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi, ủng hộ VIDIFI trong năm 2024 và các năm tiếp theo.Đại diện cổ đông Vietcombank - Ông Phùng Xuân Hải phát biểu tại Đại hội

Đại diện cổ đông Vietcombank – Ông Phùng Xuân Hải cũng đánh giá cao và vui mừng trước những kết quả đạt được của VIDIFI trong năm 2023, đồng thời đề xuất cổ đông lớn, đơn vị cho vay VDB quan tâm, hỗ trợ cho VIDIFI nhiều hơn nữa trong năm 2024 và các năm tiếp theo.Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty VIDIFI - Ông Nguyễn Minh Thọ phát biểu tại Đại hội


Thay mặt VIDIFI, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty VIDIFI – Ông Nguyễn Minh Thọ trân trọng gửi lời cảm ơn đến các cổ đông đã tham dự, đóng góp ý kiến, quan tâm chia sẻ về hoạt động của VIDIFI trong năm 2023, kế hoạch năm 2024 và HĐQT sẽ cùng Ban Tổng Giám đốc VIDIFI cũng như toàn thể CBNV sẽ nỗ lực đưa ra giải pháp tốt nhất, đảm bảo sử dụng nguồn vốn an toàn hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2024.


Đại hội cổ đông thường niên VIDIFI đã kết thúc thành công tốt đẹp, trong không khí vui tươi, thể hiện niềm tin của cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tạo tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo của VIDIFI trong tương lai.

Vannt

 
vdb_logo logo_vietcombank
logo_vinaconex

tuyendung

DOWNLOAD-VĂN BẢN

DOWNLOAD

EMAIL-VIDIFI.,JSC

EMAIL

FORUM-VIDIFI.,JSC

Forum

LIÊN HỆ

contact